Akcja „ŻONKILE” 2019

Data: 2019-04-17 • Kategoria: Ogólne informacje

W tym roku mija 100. rocznica urodzin i 10. rocznica śmierci Marka Edelmana, jednego z przywódców powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, co roku dostawał żółte żonkile przesyłką pocztową od adresata, którego tożsamości nie udało się ustalić. I z tymi kwiatami szedł pod Pomnik Bohaterów Getta Warszawskiego.

Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Akcja „Żonkile” została zainicjowana w 2013 r. przez Muzeum POLIN z okazji 70. rocznicy powstania w getcie warszawskim.

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. A. Karłowicz w Pułtusku po raz drugi włączył się w tę akcję. W ramach akcji społeczno-edukacyjnej „Żonkile” została przygotowana gazetka tematyczna przybliżająca wszystkim cele akcji tj. przywrócenie pamięci o Powstaniu w Getcie Warszawskim oraz budowanie wspólnej świadomości historycznej Polaków i Żydów. 17 kwietnia od samego rana uczniowie rozdawali uczniom, rodzicom oraz pracownikom placówki papierowe żonkile na znak wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim w 1943 roku.

Małgorzata Jakubowska

Olga Sepełowska

Małgorzata Bandurska

Wiesława Wiśniewska

Hanna Orłowska

Monika Olszewska