Autyzm – unikalne spojrzenie na świat

Data: 2018-04-26 • Kategoria: Ogólne informacje

W ramach obchodów Miesiąca Wiedzy na Temat Autyzmu 26 kwietnia w naszej placówce odbyło się integracyjne spotkanie dzieci autystycznych w oparciu o Programy aktywności – „Świadomość Ciała, Kontakt i Komunikacja” M. i Ch. Knill oraz trening logicznego myślenia i formułowania wypowiedzi.

Celem zajęć była integracja podopiecznych zmagających się z tego typu trudnościami, zwiększenie świadomości i wrażliwości społecznej na temat autyzmu. Panel pedagogiczny oraz pogadankę heurystyczną przeprowadziła p. Danuta Maliszewska, która zaprosiła dzieci i młodzież do atrakcyjnych zabaw ruchowych, uświadamiając uczniom to, iż mimo różnic w wyglądzie czy zachowaniu, każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację. Ponadto przeprowadzone ćwiczenia wpłynęły na poszerzenie świadomości ciała, rozwój koordynacji ruchowej, koncentracji uwagi i naukę prawidłowych zachowań społecznych. Nasi podopieczni poznali podstawowe zasady działania przetwarzania sensorycznego. Dzięki przeprowadzonym eksperymentom uczniowie mogli przekonać się osobiście jak czuje się ktoś, kogo zmysły oraz ośrodkowy układ nerwowy nie działają prawidłowo. Nawlekanie igły w skórzanych rękawiczkach (by poczuć się jak osoba z zaburzonym przetwarzaniem dotykowym), próby koncentracji na komunikatach słownych podczas imitacji uciążliwego hałasu (by odczuć skutki niewłaściwego przetwarzania słuchowego), to jedne z wielu doświadczeń, które pomogły w lepszym zrozumieniu osób ze spektrum autyzmu.

Podczas drugiej części naszego spotkania uczniowie mieli możliwość rozwijania prawidłowej komunikacji werbalnej oraz umiejętności łączenia zdarzeń w ciąg logicznych następstw.

Wszyscy uczestnicy spotkania wyszli z niego bogatsi o wiedzę, odważniejsi, uśmiechnięci i pełni empatii w relacjach z ich słabszymi w niektórych funkcjach społecznych kolegami i koleżankami. Dlatego będziemy corocznie „świecić się na niebiesko dla autyzmu”.

Organizatorzy:
p. Danuta Maliszewska – przedstawiciel Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Pułtusku

p. Monika Kołodziejczyk – nauczyciel Ośrodka