„Bezpieczne ferie”

Data: 2019-01-21 • Kategoria: Ogólne informacje

Dbając o bezpieczeństwo naszych wychowanków dnia 21.01.2019 r. odbyło się spotkanie profilaktyczno-edukacyjne w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku. Celem spotkania było:

  • przypomnienie i utrwalenie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych i poruszania się po drodze;
  • przypomnienie i utrwalenie zasad postępowania, gdy jest się świadkiem wypadku, gdy lód się załamie oraz nauka składania meldunku o wypadku;
  • przypomnienie i utrwalenie numerów alarmowych,
  • poznanie sposobów ciekawego spędzania wolnego czasu.

Prowadząca zajęcia Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz poruszyła też kwestię odpowiedniego stroju podczas pobytu na dworze w okresie zimowym, przekazała informacje i przećwiczyła etapy działań ratunkowych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej udzielanej na miejscu zdarzenia. Zapoznała z prawidłowymi zachowaniami w różnych sytuacjach, miejscach, a także wobec wielu rzeczy i zjawisk. Przypomniała o odpowiednim zabezpieczeniu domu i przepisach ruchu drogowego.

Podsumowaniem i utrwaleniem wiadomości były zagadki, scenki rodzajowe, quiz oraz sporządzony przez wychowanków kodeks postępowania w czasie ferii zimowych. Zajęcia były bardzo owocne, skorelowane z porą roku i terminem ferii. Przyczyniły się do wzrostu świadomości potrzeby zachowania zasad bezpieczeństwa wśród wychowanków.


Organizatorzy:
Agnieszka Ciuśniak

Grażyna Pieńkosz

Monika Górska

Rafał Olszewski