BEZPIECZNE I ZDROWE FERIE ZIMOWE 2019

Data: 2019-01-24 • Kategoria: Ogólne informacje

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży zasłużony czas odpoczynku od nauki. Jest to również wymarzony czas zabaw na śniegu i lodzie. Uczniowie naszego Ośrodka rozpoczynają zimowy odpoczynek 28 stycznia 2019 r. Aby jednak przebiegły one szczęśliwie i wszyscy wypoczęci wrócili do szkoły, nauczyciele i wychowawcy podejmowali szereg działań mających na celu uświadomienie swoim podopiecznym zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach dnia codziennego. Uczniowie uczestniczyli w pogadankach, warsztatach, projekcji filmów edukacyjnych oraz wykonali plakaty tematyczne.
Dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszył się konkurs plastyczny pt. „Bezpieczne i zdrowe ferie zimowe”, który patronatem objął Komendant Powiatowy Policji w Pułtusku, a także ufundował nagrody. Prace plastyczne były wykonane różnymi technikami i przedstawiały sytuacje w jakich mogą znaleźć się uczniowie w czasie odpoczynku zimowego. Komisja konkursowa składająca się z pracowników Komendy wyłoniła zwycięzców w II kategoriach:
I kategoria uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej:
-I miejsce- Julia Rępalska,
-II miejsce- Ewa Jaskółowska,
-III miejsce- Michał Litwiński.
II kategoria uczniowie Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy i uczniowie oddziału Publicznego Gimnazjum Specjalnego:
-I miejsce- Sylwia Pieńkowska,
-II miejsce-Mateusz Chuma,
-III miejsce Adam Dobrzyński.
Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia i słodki upominek. Podziękowania otrzymali również nauczyciele Ośrodka, którzy wspierali uczniów w trakcie wykonania prac plastycznych.
Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się w dniu 24 stycznia 2019r., a poprzedziła go pogadanka i prezentacja, którą poprowadzili: Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji asp.szt. Rafał Kwiatkowski, p.o. Rzecznik Prasowy Komendanta sierż. Daniel Podlasin, st. post. Patrycja Gregajtys, sierż.szt. Anna Kowalczyk oraz sierż. Łukasz Mikita.
W trakcie spotkania omówiono sposoby unikania zagrożeń podczas zabaw na śniegu i lodzie, zwrócono uwagę na skuteczne wezwanie pomocy, zachęcano do bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni oraz zachowania ostrożności w kontaktach z obcymi osobami.

W imieniu całej społeczności Ośrodka p. Dyrektor Aldona Iniarska przekazała podziękowania dla Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku mł. insp. p. Jarosława Olszewskiego i pracownikom Komendy, za wspieranie wszelkich działań podejmowanych przez nauczycieli i wychowawców w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku.

DRODZY UCZNIOWIE! Zabawa na śniegu, zjazdy z górki, jazda na nartach czy łyżwach oraz inne szaleństwa na śniegu mogą sprawić wiele radości i wzmocnić kondycję fizyczną. Pamiętajmy jednak, że podstawą jest zdrowy rozsądek i ostrożność!


TWOJE BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE, WIĘC:

 • Do zabaw zimowych wybieraj tylko bezpieczne miejsca!
 • Dbaj o bezpieczeństwo własne i innych!
 • Wychodząc na dwór pamiętaj o właściwym ubraniu!
 • Gdy wyczujesz, że twoje ubranie jest mokre, idź do domu, by je zmienić na suche!
 • Podczas zabaw śnieżkami nie wybieraj za cel ludzi, zwierząt, ani żadnych szklanych przedmiotów!
 • Spędzając ferie w domu pamiętaj o bezpiecznym posługiwaniu się urządzeniami elektrycznymi!
 • W czasie ferii nie spędzaj zbyt dużo czasu przed telewizorem!
 • W czasie korzystania z Internetu pamiętaj, że nie każdy nowo poznany kolega ma zawsze dobre zamiary w stosunku do ciebie!
 • Zbyt długie siedzenie przed komputerem nie jest zdrowe dla twoich oczu!
 • Pamiętaj o telefonach alarmowych: straż pożarna 998, policja 997, pogotowie 999 i numer ratunkowy 112.
 • Jeśli jesteś sam w domu, nie otwieraj drzwi obcym!
 • Pamiętaj o zdrowym odżywianiu, owoce i warzywa zawierają dużo witamin przydatnych w zimne dni!


Życzymy miłych, bezpiecznych i udanych ferii zimowych.
A. Franczak
M. Górska
J. Korytkowska
W. Łątkowska
M. Męczyńska
M. Pepłowski
P. Rembecki
A. Rutkowska