Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

Data: 2019-02-20 • Kategoria: Ogólne informacje

Luty to szczególny miesiąc, ponieważ w tym czasie, w placówkach oświatowych realizowany jest Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest pod hasłem: „Działajmy Razem”. Jak co roku nasza placówka aktywnie uczestniczy w akcji, która ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Internet odgrywa ogromną rolę w życiu dzieci i młodzieży. Świat wirtualny i realny przenikają się. Dzieci w Internecie podejmują różne czynności – młodsze grają w gry, oglądają bajki, bawią się aplikacjami mobilnymi, starsze włączają się też do wirtualnych społeczności. Uczniowie nawiązują niezliczoną ilość wirtualnych kontaktów z osobami, których nigdy nie spotkali w rzeczywistości. 67% nastolatków deklaruje, że będąc w sieci, najczęściej korzysta z portali społecznościowych Portale społecznościowe często stają się narzędziem do poniżania i przemocy wobec rówieśników.
Tegoroczna edycja DBI zachęca nas do aktywnego uczestnictwa we współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, uświadamia istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.
Z tej okazji zaprosiliśmy do współpracy przedstawicieli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku, i tak 20 lutego 2019r. uczniowie wszystkich klas naszej placówki wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym nt. „Odpowiedzialnego i bezpiecznego korzystanie z mediów cyfrowych, w tym z portali społecznościowych” przeprowadzonym przez panie: Ewę Ładę oraz Danutę Maliszewską z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku.
Celem spotkania było pokazanie uczniom dobrych stron Internetu i mediów społecznościowych, uświadomienie zagrożeń związanych z byciem online, kształtowanie świadomego i mądrego korzystania z sieci. Spotkanie uzupełniły filmy edukacyjne z serii „321 Internet” obrazujące uzależnienie od Internetu, ochronę danych w Internecie oraz cyberprzemoc.
Poprzez uczestnictwo w spotkaniu uczniowie zostali uwrażliwieni na kwestie ochrony prywatności online i odpowiedzialnego publikowania materiałów o sobie na portalach społecznościowych.
W tym dniu nauczyciele z zespołu ds. bezpieczeństwa cyfrowego odwiedzili wszystkich uczniów, aby przekazać okolicznościowe naklejki oraz plakaty informacyjne do wyeksponowania w klasach.


Spotkanie zorganizował zespół ds. bezpieczeństwa cyfrowego