HURRA! WAKACJE, SŁODKIE LENISTWO…

Data: 2019-06-19 • Kategoria: Uroczystości, imprezy szkolne

Dnia 19 czerwca 2019r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Na wstępie p. dyrektor Aldona Iniarska powitała przybyłych gości, uczniów, rodziców, pracowników Ośrodka, po czym podsumowała miniony rok szkolny. Pani dyrektor pogratulowała szczególnych osiągnięć edukacyjnych i sportowych uczniom.

Wyróżniono: Milenę Prus, Natalię Bąk, Sławomira Skurę i przyznano nagrody Starosty pułtuskiego, które wręczyła p. Emilia Gąsecka- Członek Zarządu Powiatu w Pułtusku.

Wręczono również nagrody i dyplomy za 100% frekwencję uczniom: Ewie Jaskółowskiej, Natalii Bąk, Elżbiecie Karwowskiej, Wiesławie Chumie, Patrycji Miętkiewicz, Patrycji Dąbrowskiej, Weronice Chwała, Adamowi Bąk, Janowi Chumie, Pawłowi Podgórskiemu, Adamowi Wójtowiczowi i Arkadiuszowi Borkowskiemu.

Kolejnym punktem uroczystości było przyznanie nagród książkowych dla najaktywniejszego czytelnika w roku szkolnym 2018/2019. Pani bibliotekarka wyróżniła następujące osoby: Wiesławę Chumę, Andrzeja Łazarskiego, Weronikę Chwałę.

Tradycją stało się również pod koniec roku szkolnego rozstrzygnięcie konkursu na sportowca roku, którym została Tatiana Ewa Kęszczyk.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów dla absolwentów w poszczególnych typach szkół.

Dyplom absolwenta Szkoły Podstawowej otrzymał Jan Bielecki, wychowawca Joanna Kowalczyk.

Dyplom absolwenta Gimnazjum otrzymali:

Bąk Natalia, Chuma Jan, Chuma Wiesława, Dobrzyński Adam, Łukawski Piotr, Miętkiewicz Patrycja, Piątkowski Łukasz, Włodarczyk Klaudia - wychowawca klasy B. Perkowska

Dyplom absolwenta Szkoły Przysposabiającej do Pracy otrzymali:

Kinga Łach - wychowawca Ewa Ciok

Martyna Karaszek, Martyna Kuczyńska, Daniel Górecki, Tomasz Ślubowski - wychowawca Hanna Orłowska

Sylwia Pieńkowska - wychowawca Anna Kuczyńska

Sławomir Skura - wychowawca Mariola Żebrowska

W wakacyjny klimat wprowadziła nas część artystyczna. Część programu artystycznego zachęcała do wakacyjnych wędrówek po naszej pięknej Polsce. Nie obyło się bez wakacyjnych rad i wskazówek związanych z bezpieczeństwem letniego wypoczynku.

Miłym akcentem były podziękowania skierowane w stronę kadry pedagogicznej i wszystkich pracowników Ośrodka, życzenia słonecznych, bezpiecznych, udanych wakacyjnie uwieńczonych mnóstwem pięknych wspomnień.

Organizatorzy uroczystości: Małgorzata Kurpiewska, Joanna Czarnecka, Anna Szczesna, Anna Zakrzewska, Monika Olszewska, Alicja Łukaszewicz, Ewa Tomczyk-Kamińska, Janusz Kurowski, Rafał Olszewski.