Jestem EKO- dbamy o nasze otoczenie

Data: 2019-05-28 • Kategoria: Ogólne informacje

W dniu 28 maja 2019 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku odbyła się III edycja międzypowiatowego konkursu ekologicznego pt. „Jestem Eko- dbamy o nasze otoczenie”.

Do konkursu przystąpiły cztery szkoły z różnych powiatów: SOSW w Ostrołęce, SOSW w Makowie Mazowieckim, ZSiPS w Legionowie oraz SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku.

Konkurs przebiegał w trzech etapach: projekcja filmu ekologicznego, rozwiązywanie zadań oraz część praktyczna – segregowanie odpadów. Stopień trudności zadań był zróżnicowany. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem rozwiązywali krzyżówkę, układali hasła proekologiczne, rozwiązywali rebusy, wykazali się znajomością zasad proekologicznych, wymyślali hasła promujące życie z zgodzie z naturą. Wykazali się dużą wiedzą, umiejętnościami. Pokazali, że w ich placówkach przywiązuje się szczególną uwagę do edukacji ekologicznej, prawidłowej segregacji odpadów.

Komisja konkursowa, w skład, której wchodzili: p. Edward Chmielewski- Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, p. Małgorzata Domurat- nauczyciel SOSW w Ostrołęce, p. Kamila Świerkowska – nauczyciel ZSiPS w Legionowie oraz p. Rafał Wiśniewski – wicedyrektor SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku, miała nie lada trudne zadanie, ponieważ wszyscy wykonywali polecenia poprawnie, więc decydował czas wykonania zadania. Miejsce I zajęli uczniowie z SOSW w Ostrołęce, miejsce II – przedstawiciele SOSW w Makowie Mazowieckim, miejsce III- ZSiPS w Legionowie, miejsce IV - SOSW im. A.Karłowicz w Pułtusku. Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.

Konkurs został zorganizowany we współpracy ze Starostwem powiatowym w Pułtusku Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i ufundowanie upominków dla nagrodzonych uczniów.

Organizatorzy

Anna Matusiak

Anna Napiórkowska

Beata Zaręba