Magiczna książka

Data: 2018-05-16 • Kategoria: Ogólne informacje

W dniu 16 maja 2018r, odbyło się w naszym Ośrodku spotkanie wychowanków z bibliotekarzem szkolnym. Głównym celem tego spotkania było upowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów pod hasłem: "Magiczna książka, czytam, oglądam, słucham". Pani bibliotekarz przybliżyła nam życie i twórczość poety Juliana Tuwima, czytała wybrane wiersze i prezentacja multimedialna bardzo zaciekawiły wychowanków. Cieszymy się bardzo, że dzieci i młodzież poznają twórców literatury, rozwijają nawyk czytania książek, wzbogacają słownictwo, a także rozwijają wyobraźnię.

Wszyscy uczestnicy spotkania dziękują p. Monice Izbickiej.

Organizatorzy: M. Męczyńska, B. Piórkowska.