Praktyki wspomagane w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku

Data: 2019-04-15 • Kategoria: Ogólne informacje

W dniu 15 kwietnia 2019 r. uczniowie klasy I i III d ze Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w praktykach wspomaganych w Bibliotece Pedagogicznej w Pułtusku. Praktykanci tym razem obejrzeli kolejne filmy prezentujące zawody ( rolnik, sprzedawca) w tym także osoby wykonujące dane zawody oraz narzędzia i materiały wykorzystywane w procesie pracy. Każdy zawód zaprezentowany był z 3 perspektyw: z pozycji pracodawcy, pracownika oraz osoby uczącej się do wykonywania czynności w określonym zawodzie. Zawód widziany oczami pracodawcy, predyspozycje, zestaw pożądanych umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych pracownika. Następnie Dorota Karkowska nauczyciel bibliotekarz omówiła z uczniami najbardziej pożądane cechy dobrego pracownika jak i cechy charakteru, których nie lubią pracodawcy.
Dalsza część praktyk wspomaganych polegała na wykonywaniu zadań zleconych przez panią Dorotę Karkowską, ponieważ jednym z podstawowych warunków sukcesu we wspomaganym zatrudnieniu jest właściwe dopasowanie pracy – dopasowanie osoby pod względem jej umiejętności i zainteresowań do wymagań związanych z konkretną pracą. Podczas tego spotkania osoby odpowiedzialne za przebieg praktyk (p. Mariola i p. Dorota) odpowiednio dobrały uczniów do wykonywanych zadań uwzględniając posiadane kompetencje i umiejętności do wykonania poszczególnych zadań, ponieważ dobrze dopasowana praca dla każdego ucznia zwiększa jego szanse na sukces. Dopasowanie pracownika do stanowiska pracy jest to zbieżność pomiędzy posiadanymi przez pracownika kompetencjami a wymaganiami ze strony stanowiska pracy. W tej części praktyk młodzież zabrała się do wykonywania prac takich jak: naprawa zniszczonych książek, układanie i wiązanie czasopism pedagogicznych i prasy według numeracji bądź daty ukazania się periodyku. Układała książki na półkach według kolejności alfabetycznej i UKD. Poznała kolejne urządzenia biurowe i ich obsługę. Uczniowie dowiedzieli się również, że egzemplarze wycofane z różnych powodów z księgozbioru (np. dezaktualizacja, uszkodzenia), które nie nadają ssię dowykorzystania w żadnym innym celu, nawet na wymiany czy dary, a jedynie nadające się na przemiał, czyli na surowiec do produkcji nowego papieru mogą zabrać i oddać do skupu makulatury.
Spotkanie zakończyło się podziękowaniami oraz świątecznymi życzeniami i przekazaniem pamiątkowego świątecznego stroika, który został wykonanym przez praktykantów.

Nauczyciel przysposobienia do pracy
Mariola Żebrowska