Spotkanie z przyrodą

Data: 2019-05-10 • Kategoria: Koła zainteresowań

Dnia 10.05.2019 r. uczniowie SOSW w Pułtusku, a wśród nich członkowie Klubu Obserwatorów Przyrody brali udział w spotkaniu nt. "Osobliwości przyrodnicze regionu oraz bezpieczeństwo i kultura zachowania się w lesie" zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną. Spotkanie prowadził specjalista edukacji leśnej - p. Adam Gadomski. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat unikatowych gatunków zwierząt i roślin występujących w okolicy Pułtuska. W drugiej części prelekcji prowadzący zapoznał z zasadami bezpiecznego korzystania z zasobów przyrodniczych podczas spacerów w lesie i na łące. Słuchając pogadanki pana Adama uczniowie mogli podziwiać i obserwować nadnarwiańską przyrodę, podglądać żerujące i zrywające się do lotu czaple, oraz zobaczyć przepływające łabędzie nieme. Na zakończenie wszyscy zebrani otrzymali upominki ufundowane przez Nadleśnictwo w Pułtusku.

Katarzyna Barkała, Grażyna Pieńkosz, Agnieszka Ciuśniak, Ewa Kieszek, Mariola Żebrowska