Spotkanie z ratownikiem WOPR – Bezpieczne ferie zimowe

Data: 2019-01-17 • Kategoria: Ogólne informacje

Dnia 17.01.2018r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku odbyło się spotkanie z panem Cezarym Rzepnickim i Pawłem Mieszkowskim - zawodowym ratownikiem medycznym oraz Pułtuskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Na spotkaniu ratownik przedstawił zasady bezpieczeństwa podczas ferii zimowych m.in. podczas zorganizowanych wyjazdów lub zabawy na podwórku. Zwrócił uwagę na negatywne skutki zabawy na zamarzniętych akwenach oraz sposobach radzenia sobie w razie wystąpienia zagrożenia. Udzielił instruktażu udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach. Uświadomił uczniom jak należy zachowywać się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej. Przypomniał uczniom ważne telefony alarmowe.
Uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział w zajęciach.
Celem takiego spotkania jest nauka młodych ludzi prawidłowego i bezpiecznego zachowania podczas wypoczynku. Reagowania na sytuacje kryzysowe, w tym umiejętność udzielenia pierwszej pomocy. Rozmowy miały za zadanie uświadomić uczestnikom jak ważne jest bezpieczeństwo i umiejętne korzystanie z wolnego czasu.

Organizatorzy:
Ewelina Chrzanowska, Joanna Kowalczyk, Kamila Krzepicka, Monika Olszewska, Tomasz Chrzanowski, Krzysiek Kurpiewski