Uzależnieniu od gier komputerowych mówimy nie

Data: 2018-04-19 • Kategoria: Ogólne informacje

Dnia 19.04 2018 pedagog szkolny spotkała się z uczniami biorącymi udział w projekcie „Jesteśmy cyfrowobezpieczni.” Spotkanie miało charakter edukacyjny i dotyczyło groźnego i bardzo powszechnego obecnie zjawiska uzależnienia od gier komputerowych. Spotkanie rozpoczęło się od filmu profilaktycznego pt. „ Uzależnienia behawioralne - gry.” Prowadząca poinformowała uczniów, iż uzależnienie od gier komputerowych nie różni się niczym od uzależnienia od wszelkich używek takich jak papierosy czy narkotyki i jest bardzo niebezpieczne, gdyż młody organizm uzależnia się bardzo szybko.

Przedstawiła uczniom prelekcję, której celem głównym było uświadomienie zagrożeń również zdrowotnych płynących z nadmiernego korzystania z komputera. Uczniowie chętnie uczestniczyli w dyskusji i odpowiadali na pytania związane z tematem spotkania.

W podsumowaniu zajęć edukacyjnych uczniowie na podstawie wcześniej obejrzanego filmu i prezentacji pod kierunkiem p. Moniki Melnickiej uczniowie rozwiązywali krzyżówkę, układali rozsypanki.

Monika Melnicka

Wiesława Wiśniewska

Anna Szczesna