Z wizytą w Środowiskowym Domu Samopomocy w Pułtusku

Data: 2019-05-10 • Kategoria: Ogólne informacje

W 10.05.2019r. uczniowie klas I i III Publicznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy udali się z wizytą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Pułtusku.

Z zasadami funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy zapoznał nas Pan Dyrektor Łukasz Rutkowski oraz opiekunowie Panie H. Bochenek i D. Komorowska. Uczniowie Ośrodka z zainteresowaniem odwiedzali poszczególne pomieszczenia, w których odbywały się zajęcia między innymi: komputerowe, artystyczne, sportowe. Pod czujnym okiem opiekunów podopieczni rozwijali czynności życia codziennego robiąc kanapki oraz wykonując drobne porządki. Podczas naszej wizyty placówka tętniła bogatym, w różnego rodzaju zadania, życiem. Miłym akcentem były spotkania z absolwentami naszego Ośrodka. Uczniowie wymieniali się z nimi własnymi spostrzeżeniami oraz wspominali wspólne chwile z czasów nauki w Ośrodku. Pod koniec naszego pobytu zostaliśmy zaproszenie na słodki poczęstunek. Uczniowie Ośrodka byli bardzo zadowoleni z odbytej wizyty.

Organizatorzy

M. Bandurska, E. Ciok, B. Gorczyńska, Ż. Tkaczyk