Zakończenie roku szkolnego

Data: 2017-06-23 • Kategoria: Uroczystości, imprezy szkolne

RUSZAM DZIŚ W ŚWIAT SZEROKI - WAKACYJNE WĘDRÓWKI

Dnia 23 czerwca 2017r w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017.

Na wstępie p. dyrektor Aldona Iniarska powitała przybyłych gości, uczniów, rodziców, pracowników Ośrodka, po czym podsumowała miniony rok szkolny. Pani dyrektor pogratulowała szczególnych osiągnięć edukacyjnych i sportowych uczniom.

Wyróżniono: Bartosza Herubińskiego, Tadeusza Chumę, Justynę Lesińską i przyznano nagrody Starosty pułtuskiego, które wręczyła, p. Beata Jóźwiak.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie dyplomów oraz nagród za bardzo dobre wyniki w nauce uczniom PSSPdP: Wiktorii Deuszkiewicz, Damianowi Saliszewskiemu. Następnie zostały wręczone dyplomy absolwentom GSP: Natali Ostaszewskiej, Konradowi Śniadachowi, Tadeuszowi Chumie, Mateuszowi Chumie, Arturowi Kucharskiemu, Kamilowi Łebkowskiemu, Sławomirowi Tuszyńskiemu, Adamowi Śliwie. Dyplomy zakończenia nauki w PSSPdP otrzymali: Joanna Barszcz, Artur Pik, Przemysław Klos, Łukasz Biernacki, Marek Bóbr, Justyna Leśińska, Magdalena Zimna, Marta Purzycka, Marek Pytka.

Wręczono również nagrody i dyplomy za 100% frekwencję uczniom: Oliwi Kisiel, Natalii Bąk, Patrycji Dąbrowskiej, Łukaszowi Biernackiemu, Annie Skórze, Markowi Pytce i Joannie Napiórkowskiej.

Jak co roku wyłoniono najlepszego sportowca, którym został Bartosz Herubiński. Pani dyrektor serdecznie pogratulowała wszystkim uczniom, osiągnieć i życzyła dalszych sukcesów.

W wakacyjny klimat wprowadziła nas część artystyczna. Pierwsza z nich była dedykowana naszym absolwentom. Koleżanki i koledzy ze wzruszeniem wspominali wspólne spędzony czas w Ośrodku. Druga część programu artystycznego zachęcała do wakacyjnych wędrówek po naszej pięknej Polsce.

Nie obyło się bez wakacyjnych rad i wskazówek związanych z bezpieczeństwem letniego wypoczynku. Miłym akcentem były podziękowania skierowane w stronę kadry pedagogicznej i wszystkich pracowników Ośrodka.

Organizatorzy uroczystości: Zofia Piechocińska, Ewa Młynarska, Teresa Kruszewska, Barbara Komorowska, Kamila Krzepicka, Żaneta Kołodziejska, Ewa Tomczyk-Kamińska, Rafał Olszewski.