Apel z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

Data: 2022-11-21 • Kategoria: Ogólne informacje

Dziecko jest istotą rozumną, zna dobrze potrzeby, trudności i przeszkody swojego życia. Nie despotyczny nakaz, narzucone rygory i nieufna kontrola, ale taktowne porozumienie, wiara w doświadczenie, współpraca i współżycie.
(Janusz Korczak)

20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF. Polska była również inicjatorem powstania Konwencji o prawach dziecka, gdyż przedłożyła Komisji Praw Człowieka ONZ jej pierwszy projekt.

Wiele placówek edukacyjnych w całej Polsce również i nasza włączyła się po raz kolejny w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF. Z tej okazji 21 listopada zorganizowany został krótki apel przygotowany przez uczniów i nauczycieli placówki, który miał na celu przypomnieć wszystkim prawa, jakie mają dzieci na całym świecie. W tym roku ten wyjątkowy dzień będzie upływał pod hasłem tolerancji i przeciwdziałania dyskryminacji.

W drugiej części apelu przy dźwiękach znanej wszystkim piosenki „ Piosenka o Prawach Dziecka ” z kart pracy przekazanych uczniom w zeszłym tygodniu, przedstawiciele klas stworzyli wspólnie okolicznościową gazetkę.

Mamy nadzieję, że ciekawa forma apelu przypomniała wszystkim, że każdy zarówno dorosły jak i dziecko ma prawo do szacunku, godnego życia, miłości i poczucia bezpieczeństwa.

Podczas apelu uczniowie wykorzystywali sprzęt zakupiony w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości, #LaboratoriaPrzyszlosci.

Organizatorzy: I. Rolińska, A. Szczesna, M. Tetwejer, W. Wiśniewska, O. Sepełowska, M. Bandurska, R. Cienkowski, W. Łątkowska, K. Kurowska, R. Wiśniewski, R. Olszewski.


Wprowadzenie do apelu.

Wprowadzenie do apelu.

Apel. Uczennica w roli nauczyciela.

Apel. Uczennica w roli nauczyciela.

Apel. Lekcja o UNICEF

Apel. Lekcja o UNICEF

Apel. Lekcja o UNICEF

Apel. Lekcja o UNICEF

Uczniowie uczestniczący w apelu.

Uczniowie uczestniczący w apelu.

Uczniowie uczestniczący w apelu.

Uczniowie uczestniczący w apelu.

Uczniowie przygotowują gazetkę okolicznościową.

Uczniowie przygotowują gazetkę okolicznościową.

Uczniowie przygotowują gazetkę okolicznościową.

Uczniowie przygotowują gazetkę okolicznościową.

Uczniowie przygotowują gazetkę okolicznościową.

Uczniowie przygotowują gazetkę okolicznościową.

Uczniowie przygotowują gazetkę okolicznościową.

Uczniowie przygotowują gazetkę okolicznościową.

Uczniowie przygotowują gazetkę okolicznościową.

Uczniowie przygotowują gazetkę okolicznościową.

Uczniowie przygotowują gazetkę okolicznościową.

Uczniowie przygotowują gazetkę okolicznościową.

Uczniowie przygotowujący apel

Uczniowie przygotowujący apel

Uczniowie przygotowują gazetkę okolicznościową.

Uczniowie przygotowują gazetkę okolicznościową.

Uczniowie przygotowują gazetkę okolicznościową.

Uczniowie przygotowują gazetkę okolicznościową.