Bezpieczni w wirtualnym świecie

Data: 2023-01-17 • Kategoria: Ogólne informacje

Korzystanie z komputera, Internetu może przynieść wiele korzyści, daje możliwość dostępu do olbrzymich zasobów informacji, rozwija zainteresowania i samodzielność. Niestety musimy także pamiętać o zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu. Dnia 17.01.2023 r. w SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku odbyły się zajęcia wychowawcze nt. „Bezpieczeństwa w sieci”. Głównym celem spotkania było przekazanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu oraz uwrażliwienie na zagrożenia czyhające w sieci. Dbając o naszych wychowanków i ich bezpieczeństwo w świecie wirtualnym obejrzeliśmy cykl filmów edukacyjnych. Prezentowały one w dostępny sposób podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach cyberprzestępczości i cyberprzemocy. W drugiej części spotkania wychowankowie na tablicy interaktywnej rozwiązywali tematyczne Quizy, krzyżówki, układali zdania z rozsypanki wyrazowej oraz porozumiewali się za pomocą komunikatorów internetowych. Wszyscy bardzo chętnie i z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach. Podsumowaniem spotkania było wspólne wykonanie plakatu pod hasłem: „Bezpiecznie w sieci”.

Wychowawcy: K. Kurowska, E. Nowalińska, R. Olszewski