Gra zawodoznawcza

Data: 2021-06-07 • Kategoria: Ogólne informacje

Gra zawodoznawcza. Wspieranie i przygotowywanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych jest zadaniem statutowym szkoły. Uczniowie kl.IIIb PSSPdP przez cały okres trwania nauki nabywali wiadomości i umiejętności zmierzające do jak najlepszego przygotowania się do podjęcia pracy zawodowej. W dniu 07 czerwca mieli możliwość sprawdzić swoją wiedzę i posiadane umiejętności zawodoznawcze w grze dydaktycznej stworzonej specjalnie na zajęcia. Aktywności uczniów towarzyszyła dobra zabawa.

B. Gorczyńska, Ż. Tkaczyk