MĄDRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Data: 2021-06-09 • Kategoria: Ogólne informacje

Mając na uwadze zbliżający się czas podejmowania ważnych decyzji dotyczących zatrudnienia po ukończeniu nauki szkolnej, wychowankowie Ośrodka uczęszczający do Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych z p. Renatą Najder - doradcą zawodowym, które odbyły się w dniu 08.06.2021r. Uczestnicy spotkania poszerzali i utrwalali posiadaną wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania oraz nazywania własnych potrzeb i oczekiwań w odniesieniu do pracy, wpływających na podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych. Wychowankowie wykonywali ćwiczenia praktyczne w zakresie stosowania technik autoprezentacji oraz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z ewentualnym pracodawcą. W podejmowaniu decyzji o wyborze pracy analizowali własne mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia, odpowiednio do indywidualnych możliwości psychofizycznych. Ze względu na zbliżające się wakacje młodzież Ośrodka wyszła z inicjatywą pozyskania informacji o możliwości podjęcia letniej pracy sezonowej. W tym celu uczestnicy warsztatów w sposób wirtualny poznali tajniki pracy w ogrodzie (zbiór truskawek i borówek), a także pracy w małej gastronomi (przygotowanie frytek, zapiekanek, hot-dogów). Korzystali przy tym z wiadomości zawartych na profilu ,,Do roboty” na kanale YouTube. Ponadto wyszukiwali w Internecie ogłoszenia o pracy sezonowej w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. W swoich wypowiedziach wychowankowie podkreślali, ze podjęcie przez nich takiej formy zatrudnienia wiąże się z uzyskaniem akceptacji ich rodziców. Jako wychowawcy jesteśmy przekonani, że podejmowanie różnorodnych działań w zakresie edukacji zawodowej sprzyja kształtowaniu kompetencji indywidualnych i społecznych wychowanków oraz przygotowuje ich do samodzielnego funkcjonowania w życiu dorosłym i aktywności zawodowej.

Organizatorzy: Alina Rutkowska, Monika Górska, Jolanta Korytkowska