,,MOJA PRACA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ” spotkanie edukacyjne z przedstawicielami wybranych zawodów

Data: 2021-11-22 • Kategoria: Ogólne informacje

,,Prawdziwe bogactwo to nie to,

ile twoja praca pozwoli ci zarobić,

ale to, kim cię uczyni”

Pino Pellegrini

Praca zawodowa zajmuje wysokie miejsce w hierarchii wartości człowieka. Stanowi źródło zarobkowania, utrzymania rodziny, przynosi satysfakcję osobistą i pożytek dla innych. Aby podjąć odpowiednią dla siebie pracę, zgodną z indywidualnymi potrzebami i możliwościami, należy od najmłodszych lat rozpoznawać i rozwijać swoje mocne strony, zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje. Należy kształtować kompetencje indywidualne i społeczne przygotowujące do aktywności zawodowej, poznawać specyfikę pracy w różnych zawodach oraz rozwijać umiejętności planowania – kim chcę zostać i co pragnę robić w przyszłości. W celu właściwego ukierunkowania wychowanków Ośrodka w zakresie orientacji zawodowej, dnia 18.11.2021r. odbyło się spotkanie edukacyjne przedstawicielami wybranych zawodów ,,MOJA PRACA – MOJA PRZYSZŁOŚĆ”. Zaproszenie na to spotkanie przyjęli rodzice naszych wychowanków, którzy w ciekawy i przystępny sposób przybliżyli specyfikę pracy w wybranych zawodach (piekarz, murarz, rolnik, pracownik gastronomii, pracownik prac porządkowych) oraz zainspirowali dzieci i młodzieży do zdobywania wiedzy i umiejętności związanych z podejmowaniem w przyszłości pracy zarobkowej zgodnej z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi. Zaproszeni goście, na podstawie własnego doświadczenia zawodowego, przekazali wychowankom wiele cennych, praktycznych informacji jak należy poszukiwać odpowiedniej dla siebie pracy, jak ją prawidłowo wykonywać i jaką przynosi ona wartość dla osoby pracującej, jej rodziny i całego społeczeństwa. W rzeczowy sposób odpowiadali na pytania ze strony wychowanków. Zachęcili uczestników spotkania, aby przez całe życie, od najmłodszych lat do dojrzałego wieku, przyjmowali otwartą postawę wobec zdobywania nowej wiedzy i umiejętności związanych z pracą zawodową. Dopełnieniem spotkania edukacyjnego było obejrzenie prezentacji multimedialnej o pracy w omawianych zawodach, rozwiązywanie zagadek tematycznych, a także, w nawiązaniu do pracy piekarza, poznanie różnych rodzajów mąki do wypieku pieczywa i degustacja zdrowego, ekologicznego chleba. Puenta spotkania brzmiała: WARTO PODEJMOWAĆ TRUD PRACY DLA SIEBIE, RODZINY I SPOŁECZEŃSTWA!

Organizatorzy:

Agnieszka Ciuśniak, Monika Górska, Grażyna Pieńkosz, Mariola Męczyńska, Ilona Pierzchała, Maciej Jóźwik