Pilna informacja

Data: 2020-11-21 • Kategoria: Ogólne informacje

Uwaga!

Częściowe zawieszenie stacjonarnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę obecną, dynamiczną sytuację epidemiczną związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19, ze względu na bezpieczeństwo uczniów oraz z uwagi na konieczność zapobiegania rozpowszechnianiu się koronawirusa, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pułtusku, w porozumieniu z organem prowadzącym, tj. Starostwem Powiatowym w Pułtusku, informuję o zawieszeniu w dniach 23-29 listopada 2020r. zajęć dydaktyczno-wychowawczych/edukacyjno-terapeutycznych prowadzonych dotychczas w formie stacjonarnej:

- w oddziale klas V+VI (oddziały dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną) Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pułtusku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku;

- w klasie VIII (oddziały dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną) Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pułtusku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku;

- we wszystkich klasach Publicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Pułtusku w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku.

W/w klasy będą pracowały w najbliższym tygodniu w formie zdalnej.


Bez zmian, w formie stacjonarnej, zgodnie z planem, pracują klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Pułtusku.

Dyrekcja SOSW