Podsumowanie Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Poznaję technologiczne triki, osiągam świetne wyniki"

Data: 2024-06-18 • Kategoria: Ogólne informacje

Uczniowie klas VII+VIIIb PSPS, IIb oraz IIII PSSPdP zakończyli realizację II Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Poznaję technologiczne triki, osiągam świetne wyniki”, pod patronatem: Ministra Edukacji i Nauki, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Głównym celem projektu było wsparcie nauczycieli w rozwijaniu kompetencji cyfrowych uczniów zgodnie z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024.
Celami szczegółowymi projektu były:

  • promowanie robotyki i nowoczesnych technologii,
  • nabycie umiejętności wykorzystywania narzędzi multimedialnych i informatycznych przez uczniów,
  • wzbogacenie wiedzy i motywacji uczniów do nauki,
  • zwiększenie efektywności uczenia się,
  • promowanie stosowania aktywizujących metod nauczania.

Przez cały rok szkolny młodzież wykonywała różne zdania z zastosowaniem technologii komputerowej, wirtualnej maty do kodowania, tablicy multimedialnej. Uczniowie pracowali w AutoDesk Tinkercad, Jigsawplanet, zajmowali się projektowaniem obiektów 3D i drukiem na drukarkach 3D – Adventurer 3. Budowali roboty wykorzystując klocki Lego Education oraz programowali Photona, odkrywając tajniki współczesnych technologii.

Dzięki udziałowi w ogólnopolskim projekcie uczniowie przekonali się, że nauka może być fascynującą przygodą a zadania z poszczególnych modułów rozwinęły kreatywność uczniów oraz wzbogaciły ich wiedzę.

Olga Sepełowska

Marta Tetwejer