Pomagamy zwierzętom

Data: 2021-02-18 • Kategoria: Ogólne informacje

W Polsce po raz pierwszy Światowy Dzień Kota obchodzony był 19 lutego 2006 roku z inicjatywy Miesięczników „Kot” i Cat Club Łódź. Akcja ta ma na celu pomoc bezdomnym kotom. SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku i Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie Filia w Pułtusku włączyły się do tej akcji po raz pierwszy. Zakupiły i przekazały Straży Miejskiej w Pułtusku karmę i przysmaki dla kotów.

W ramach obchodów Światowego Dnia Kota odbyły się także ciekawe zajęcia dla wychowanków z elementami biblioterapii. Baśń o kocie w butach nagranie https://www.youtube.com/watch?v=SSeaN5lKDto&t=40s w wykonaniu Doroty Karkowskiej nauczyciela-bibliotekarza było ciekawym tematem do rozmów. Dzieci określały cechy prawdziwego przyjaciela i wykazały się wiedzą dotyczącą znaczenia roli przyjaźni w życiu człowieka. Następnie wychowankowie w rytm muzyki wykonywali kocie ruchy i ćwiczenia rozciągające, naśladowali również odgłosy tych niezwykle uroczych zwierząt. Rysowali nie tylko bohatera opowiadania, lecz też te koty spotykane na naszych drogach i te, które zamieszkują z nimi w ich domach. Uczestnicy zajęć wykonywali także kocie maski i demonstrowali je. Oglądali zdjęcia rasowych kotów i wysłuchali informacji o ich charakterze, usposobieniu i żywieniu. Nie zabrakło cytatów i sentencji. Działanie to miało na celu uwrażliwienie wychowanków na los bezdomnych zwierząt i kształtowanie u nich gotowości niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym zwierzętom.

„Kto posiada kota nie musi się obawiać samotności” Daniel Defoe

Organizatorzy: Agnieszka Ciuśniak, Grażyna Pieńkosz, Mariola Męczyńska, Rafał Olszewski