Próbna ewakuacja w SOSW

Data: 2019-09-27 • Kategoria: Ogólne informacje

Dnia 27.09.2019r. o godz. 9.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku odbyła się próbna ewakuacja.

Celem treningu było przypomnienie uczniom i pracownikom Ośrodka praktycznego zastosowania procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Nad prawidłowym przebiegiem ewakuacji czuwali nauczyciele, pracownicy obsługi. Po usłyszeniu sygnału do ewakuacji, wszyscy uczniowie oraz pracownicy, zgodnie z planem ewakuacyjnym Ośrodka, szybko opuścili budynek. Oznakowanym miejscem zbiórki był pobliski plac. Po zakończeniu akcji ewakuacyjnej nastąpiło sprawdzenie listy obecności uczniów w poszczególnych klasach. Każdy nauczyciel złożył raport pani dyrektor Ośrodka dotyczący stanu liczbowego swojej klasy. Na podstawie, którego ustalono opuszczenie budynku przez wszystkich uczniów i pracowników.

Obserwujący próbną ewakuację przedstawiciel z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku ocenili, iż przebiegła ona sprawnie i zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Paweł Rembecki

Dariusz Ruszczyński