Projekt edukacyjny ,,Matematyka jest wszędzie”

Data: 2024-06-09 • Kategoria: Ogólne informacje

Kontynuacja projektu edukacyjnego „Matematyka jest wszędzie” w II półroczu roku szk. 2023/2024 przyniosła wiele nowych i ekscytujących wyzwań oraz aktywności, które wzbogaciły uczestników zarówno w zakresie umiejętności matematycznych, jak i społecznych. W trakcie realizacji projektu kontynuowane były cykliczne spotkania, zarówno w Ośrodku, jak i poza nim, co umożliwiło wychowankom dalsze zgłębianie matematyki w kontekście codziennego życia i jej zastosowań w praktycznych sytuacjach.

Zrealizowane zostały następujące zadania projektowe:

  • ,,Ćwiczenia kalendarzowe” (historia kalendarza od starożytności do współczesnego kalendarza gregoriańskiego, tworzenie własnego kalendarza, rozwiązywanie zadań związanych z dniami tygodnia, miesiącami i latami przestępnymi, czyli jak matematyka organizuje nasze codzienne życie);
  • ,,Matematyczne pisanki wielkanocne” (ozdabianie szablonów elementami w kształcie figur geometrycznych, wykonywanie działań matematycznych);
  • ,,Domino matematyczne” (układanie klocków zawierających figury geometryczne, doskonalenie umiejętności ich rozpoznawania i poprawnego łączenia);
  • ,,Tabliczka mnożenia na wesoło” (gry i zabawy matematyczne utrwalające proste działania arytmetyczne);
  • ,,Matematyka w przyrodzie i architekturze” (warsztaty na świeżym powietrzu, w parku, obserwowanie symetrii i geometrii w otoczeniu);
  • ,,Wieczory matematyczne z udziałem rodziców”(wspólne rozwiązywanie zagadek i łamigłówek matematycznych, co sprzyjało wzmacnianiu więzi rodzinnych i promowaniu współpracy Ośrodka z domem rodzinnym wychowanków);

Realizacja projektu edukacyjnego „Matematyka jest wszędzie” była pełna dynamicznych i angażujących działań, które ukazały, jak różnorodne i inspirujące mogą być zastosowania matematyki, a także przyniosła następujące korzyści dla wychowanków: wzrost zainteresowania i pogłębienie wiedzy matematycznej poprzez praktyczne zastosowanie jej w codziennych sytuacjach, wzrost poziomu umiejętności społecznych i komunikacyjnych dzięki pracy zespołowej oraz integracji różnych grup wiekowych, zwiększenie zaangażowania rodziców i lokalnej społeczności w edukację i rozwój wychowanków.

Realizatorzy projektu edukacyjnego:

A. Ciuśniak, M. Górska, W. Łątkowska, M. Śliwińska, M. Kwiatkowska, D. Ruszczyński