Projekt edukacyjny „Mój wybór, moja przyszłość”

Data: 2022-11-21 • Kategoria: Ogólne informacje

Każdy młody człowiek planując swoją przyszłość powinien dokonać wyboru np. w zakresie wykonywanej pracy i nakreślić ścieżkę zawodową, którą będzie podążał. To planowanie własnego rozwoju powinno w przyszłości zapewnić mu bezpieczeństwo i dobry byt.
Ważne jest, aby okres nauki był jak najbardziej otwarty, by młody człowiek w tym czasie jak najwięcej się nauczył w różnych dziedzinach życia, zdobył jak najwięcej doświadczeń, które będą mu przydatne w pracy oraz aby zdobył jak najwięcej umiejętności. Siłą napędową, która pobudza do działania, by jak najlepiej poznać to, co nas interesuje są własne zainteresowania. Ważne są również predyspozycje do opanowania pewnych umiejętności. Można powiedzieć, że im lepiej się poznasz, tym łatwiej będzie ci się znaleźć w różnych sytuacjach, również zawodowych. Mając na uwadze zawodową przyszłość wychowanki IV grupy wychowawczej przystąpiły do realizacji projektu edukacyjnego „Mój wybór, moja przyszłość”. W ramach tego projektu zaplanowały spotkania warsztatowe z przedstawicielami różnych zawodów, aby łatwiej i odpowiedzialnie podjąć decyzję w zakresie przyszłej pracy zawodowej. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 17 listopada 2022 r. z panią Moniką, która z zawodu jest architektem krajobrazu. Nazwa zawodu brzmi poważnie, ale jest bardzo zbliżona do pracy ogrodnika. Pani Monika przekazując wiedzę dotyczącą roślin na rabatach przy budynku Ośrodka, utrwaliła z młodzieżą nazwy roślin oraz drzew rosnących w pobliżu. Wspólnie
z dziewczętami wykonała prace z użyciem odpowiednich narzędzi ogrodniczych, przygotowując rośliny do spoczynku w okresie jesienno- zimowym. Zademonstrowała bezpieczne użycie sekatorów przy wycinaniu suchych gałęzi drzew iglastych. Zwróciła uwagę, że ważna jest również pielęgnacja roślin doniczkowych znajdujących się w pomieszczeniach. Wychowanki zaplanowały wykorzystać cenne wskazówki w praktyce na zajęciach wychowawczych. W dniu 21 listopada 2022 r. dokonały przeglądu kwiatów doniczkowych w grupie wychowawczej. Uzupełniły ziemią doniczki z kwiatami oraz usunęły suche liście i przekwitłe kwiatki.
W podziękowaniu pani Monika otrzymała kwiat doniczkowy wyhodowany przez wychowanki nazywany potocznie wężownicą. Jego oryginalna nazwa łacińska brzmi sansewieria. Praca ogrodnika na pewno spełni oczekiwania niektórych naszych wychowanek.
Osoby wspierające działania wychowanek w ramach projektu edukacyjnego: A. Rutkowska, M. Męczyńska.