Projekt eTwinning „ Z pamiętnika eko-podróżnika”

Data: 2021-02-22 • Kategoria: Ogólne informacje

Od listopada 2020 r uczniowie klasy IIIb PSSPdP wraz z nauczycielem Żanetą Tkaczyk realizują projekt pt.: „Z pamiętnika eko-podróżnika” w ramach współpracy z innymi szkołami na Platformie Etwinning.

eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami – współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki.

Projekt „Z pamiętnika eko-podróżnika” skierowany jest do uczniów szkół średnich i zakłada wirtualną podróż po Polsce, którą uczestnicy – eko-podróżnicy opiszą w formie e-pamiętnika wybierając jeden z ekologicznych środków transportu. Poprzez udział w zadaniach projektowych uczestnicy rozwijają kreatywność, umiejętność myślenia krytycznego i rozwiązywania problemów, komunikację i pracę zespołową oraz umiejętność korzystania z narzędzi TIK.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU:

  1. Tydzień 1

W pierwszym tygodniu mieliśmy za zadanie przedstawić się i poznać uczestników projektu. Utrwalaliśmy zasady netykiety oraz wypełnialiśmy ankietę na temat ulubionego ekologicznego środka transportu- wybieraliśmy: rower, kolej czy wędrówka?

2. Tydzień 2

Zainicjowany został na naszej szkolnej stronie na Facebooku wewnątrzklasowy konkurs fotograficzny „Rowerem przez świat/ Pieszo przez świat.” Do zrealizowania założeń konkursu włączyliśmy rodziny uczniów. Ich zadaniem było sfotografowanie ulubionych form transportu każdego z nich, link: https://www.facebook.com/Specjalny-O%C5%9Brodek-Szkolno-Wychowawczy-im-Anny-Kar%C5%82owicz-w-Pu%C5%82tusku-103617437725395/photos/a.125274248893047/385945432825926 Poprosiliśmy naszych wirtualnych obserwatorów o wybranie najlepszej fotografii. Następnie wspólnie uczyliśmy się za pomocą aplikacji Bitmoji tworzyć awatary. Wspólnie stworzyliśmy awatara eko-podróżnika według założeń projektu.

3. Tydzień 3

Kolejnym zadaniem była analiza artykułu pt: „Zrównoważony transport” przygotowanego przez opiekuna projektu oraz poznanie programu Canva i stworzenie w nim plakatu promującego jedną z form transportu ekologicznego- wybraliśmy rower.

4. Tydzień 4

Zagadnienia tego tygodnia były nie lada gratką. Wyzwanie projektowe rozpoczęliśmy od głosowania na najlepsze zdjęcie wśród uczestników projektu oraz wybieraliśmy awatara do projektu. Następnie przed nami było wprowadzenie do pisania pamiętnika na podstawie wybranych przykładów. Odpowiadaliśmy na pytanie dlaczego ludzie piszą pamiętniki?

5. Tydzień 5

Zadaniem było przygotowanie projektu okładki naszego e-pamiętnika- praca w programie Canva, który bardzo przypadł do gustu naszym uczniom. Następnie wybieraliśmy okładkę reprezentującą projekt (logo) - poprzez głosowanie on-line na platformie.

6. Tydzień 6

Zadaniem zaplanowanym w danym tygodniu było zgromadzenie i wymiana materiałów niezbędnych do stworzenia e-pamiętnika (zdjęcia, dokumenty tekstowe, linki do ciekawych artykułów online) – prezentacja swojego miasta przez pryzmat atrakcji eko-turystycznych. W programie Thinklink stworzyliśmy prezentacje naszego miasta Pułtusk, a oto nasza praca- link: https://www.thinglink.com/scene/1414318881547223044, na podstawie zebranych zdjęć. Dla potrzeb prezentacji powstał krótki film o Pułtusku: https://www.youtube.com/watch?v=SkwcuTSYm_8 zawarty w prezentacji.

7. Tydzień 7

W danym tygodniu każdej z placówek biorących udział w projekcie zostało przypisane miasto/miejscowość spośród uczestniczących szkół. Nam został przydzielony Bytom. Poznaliśmy Wakelet- wspaniałe narzędzie, które pozwala zapisywać, kolekcjonować i udostępniać materiały w postaci cyfrowej. Wysłaliśmy emailem zdjęcia wykonane przez uczniów do placówki w Bytomiu, która pisze pamiętnik o pobycie w Pułtusku, a my otrzymaliśmy zdjęcia i ważne informacje o ich miejscowości. Przed nami opis 3-dniowego pobytu w Bytomiu oraz opracowanie e-pamiętnika w oparciu o zgromadzone materiały w Wakelecie.


8. Tydzień 8 będzie zwieńczeniem projektu i podsumowaniem działań, ale to dopiero przed nami.

Żaneta Tkaczyk