Przygotowujemy się do dorosłości i samodzielności - spotkanie z przedstawicielem ZUS

Data: 2021-11-23 • Kategoria:

Przygotowujemy się do dorosłości i samodzielności - spotkanie z przedstawicielem ZUS.

W dniu 23 listopada 2021r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym

im. A. Karłowicz w Pułtusku odbyło się spotkanie uczniów z panią Dagmarą Szydłowską – kierownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Inspektorat w Pułtusku.

Pani Szydłowska szczegółowo przedstawiła warunki jakie należy spełnić aby uzyskać rentę socjalną. Uczniowie zapoznali się ze wzorami dokumentów, wymogami ZUS, różnymi możliwościami składania wniosków- za pomocą poczty lub osobiście.Mieli możliwość obejrzenia prawidłowo wypełnionego wzoru wniosku. Pani kierownik wyjaśniła także jakie należy spełniać kryteriaaby uzyskać z ZUS rentę rodzinną lub dodatek pielęgnacyjny.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. W najbliższym czasie odbędzie się kolejne spotkanie z przedstawicielem ZUS dotyczące uzyskania innych świadczeń.

Organzatorzy:

Beata Zaręba, Anna Napiórkowska