Przyjaźń niejedno ma imię

Data: 2020-11-18 • Kategoria: Ogólne informacje

W ramach obchodów Światowego dnia Życzliwości i Pozdrowień w SOSW im. Anny Karłowicz we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Ciechanowie Filią w Pułtusku została przeprowadzona akcja pod hasłem "Przyjaźń łączy”

Celem akcji było: kształtowanie atmosfery życzliwości i akceptacji wśród dzieci, uświadomienie istoty charakteru kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń, kształtowanie umiejętności utrzymania poprawnych kontaktów z rówieśnikami i właściwych reakcji w sytuacjach trudnych- nieporozumieniach, konfliktach i sporach rówieśniczych.

Na spotkaniu warsztatowym nie zabrakło utworów zaproponowanych przez nauczyciela bibliotekarza Dorotę Karkowską m.in,, Bajki o dwóch ołówkach” M. Molickiej a także wielu interesujących materiałów dydaktycznych: zabawy integracyjnej ,plątaniny literowej, cech i zachowań świadczących o prawdziwej przyjaźni itp. Na wstępie uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną i dowiedzieli się czym jest przyjaźń, powody dla których warto zabiegać o życzliwą dłoń oraz cechy jakie powinien posiadać prawdziwy przyjaciel. Nie zabrakło scenek dramowych przedstawiających różne stany emocjonalne (złość, radość, smutek, strach, zazdrość, zawstydzenie). Wychowankowie również odpowiadali na pytania:, Czym jest przyjaźń? W jakich momentach przyjaciele są nam potrzebni? odnosząc się do osobistych doświadczeń i własnych wyobrażeń na temat prawdziwego przyjaciela. Następnie z wyrazowej plątaniny, której hasłem był wyraz przyjaźń i z rozsypanki wyrazowej układali, dopasowywali na promieniach słońca cechy i zachowania świadczące o prawdziwej przyjaźni. Akcja pod hasłem "Przyjaźń łączy" ukazała podopiecznym jak ważne są w dzisiejszych czasach wartości takie jak: życzliwość, przyjaźń, szacunek i akceptacja dla innych. W ramach podziękowania za zaangażowanie oraz aktywny udział w zajęciach wszyscy wychowankowie otrzymali lizaki w kształcie serduszka.

Organizatorzy:

Edyta Nowalińska, Katarzyna Kurowska, Monika Górska, Alina Rutkowska, Agnieszka Ciuśniak, Grażyna Pieńkosz