Rozstrzygnięcie II edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Wchodzę na rynek pracy – moje artystyczne CV ”

Data: 2023-03-14 • Kategoria: Ogólne informacje

14 marca 2023 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku rozstrzygnięty został Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Wchodzę na rynek pracy – moje artystyczne CV. Organizację konkursu objął patronatem honorowym Starosta Pułtuski. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła Pułtuska Gazeta Powiatowa, zaś instytucjami wspierającymi organizację konkursu były: Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku oraz Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Pułtusku. Przedmiotem Konkursu były prace plastyczne w dowolnie wybranej technice, przedstawiające autoprezentację swoich możliwości, zainteresowań, mocnych stron dla potencjalnego pracodawcy. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.

Na konkurs wpłynęło łącznie 67 prac z 15 placówek specjalnych z całego kraju, m. in. Torunia, Katowic, Dęblina, Olsztyna, Suwałk. W I kategorii klas I-IV szkół podstawowych specjalnych napłynęło 6 prac, w II kategorii klas V-VIII szkół podstawowych specjalnych- 20 prac, natomiast w III kategorii klas I-III szkół przysposabiających do pracy - 41 prac.

Komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu w trzech kategoriach:

Kategoria I – uczniowie klas I-IV szkół podstawowych specjalnych:

I miejsce – Wiktor Krajewski, uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubaniu– praca wykonana pod kierunkiem pani Marty Capuknis,

II miejsce – Andrzej Solorz, uczeń Szkoły Podstawowej Specjalnej nr.55 w Katowicach praca wykonana pod kierunkiem pani Barbary Studziżba,

III miejsce – Jakub Sikorski, uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Lubaniu , praca wykonana pod kierunkiem pani Katarzyny Żurowskiej.

Kategoria II – uczniowie klas V-VIII szkół podstawowych specjalnych:

I miejsce – Marcin Cudak, uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Myślenicach – praca wykonana pod kierunkiem pani Małgorzaty Hajduk.

II miejsce – Konrad Małecki, uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Skarżysko - Kamienna – praca wykonana pod kierunkiem pań Anity Magdziarz i Lidii Hanc.

III miejsce – Maja Czerwińska, uczennica Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Pułtusku – praca wykonana pod kierunkiem pani Izabeli Rolińskiej.

Kategoria III – uczniowie klas I-III szkół przysposabiających do pracy:

I miejsce – Arkadiusz Borkowski, uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Pułtusku – praca wykonana pod kierunkiem pani Marioli Żebrowskiej.

II miejsce – Bartosz Tymoteusz Suchwałko uczeń Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Suwałkach – praca wykonana pod kierunkiem pana Roberta Możdżera,

III miejsce – Aleksandra Ziółkowska, uczennica Zespołu Placówek Edukacyjnych Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Olsztynie – praca wykonana pod kierunkiem pani Anny Wangin- Dmyterko.

Gratulujemy laureatom konkursu i życzymy dalszych sukcesów. Uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni mailowo o wynikach konkursu. Natomiast laureaci otrzymają dyplomy i nagrody za udział w konkursie drogą pocztową. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym nauczycielom, uczniom, szkołom za udział w konkursie. Szczególne podziękowania należą się instytucjom współpracującym przy organizacji wydarzenia.

Zespół nauczycieli SOSW powołany do organizacji konkursu: Żaneta Tkaczyk, Małgorzata Bandurska, Anna Szczesna, Monika Olszewska, Barbara Gorczyńska, Monika Kołodziejczyk, Marta Janiszewska- Bednarek, Iwona Nowosielska