SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

Data: 2024-06-22 • Kategoria: Ogólne informacje

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie naszej placówki realizowali innowacyjny ogólnopolski program edukacyjny SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji.

SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.


Projekt wpisywał się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2023/2024

zespół ds. cyfrowego bezpieczeństwa