Tydzień Bezpiecznego Internetu 2020

Data: 2020-02-07 • Kategoria: Ogólne informacje

W tym roku Dzień Bezpiecznego Internetu wypada 11 lutego 2020. Głównym celem tegorocznej edycji jest: zachęcenie wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online, angażowanie się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocja tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.
Dzień Bezpiecznego Internetu 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!” Ze względu na to, iż wypada to w okresie naszych ferii zimowych, w naszej placówce akcja trwała od 03 do 07 lutego.

W ramach obchodów realizowany był projekt: „Szkolny Tydzień Bezpiecznego Internetu”, który wpisał się na stałe w kalendarz wydarzeń naszej placówki. Zespół do spraw bezpieczeństwa cyfrowego przygotował ciekawe działania, akcje, wyzwania i spotkania dla wszystkich uczniów. Na projekt złożyły się następujące inicjatywy:

  • Spotkanie edukacyjne „Sposoby zachowania bezpieczeństwa w sieci”, dla uczniów szkoły podstawowej przeprowadzone przez panie: Ewę Ładę oraz Paulinę Ambroziak z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pułtusku.
  • Warsztaty tematyczne „Jak reagować na cyberprzemoc”, dla uczniów klas przysposabiających do pracy, przeprowadzone przez psychologa i pedagoga szkolnego panią Joannę Gaweł oraz Panią Joannę Czarnecką.
  • Integracyjna gra klasowa „Odkrywcy Internety”.
  • Konkurs plastyczny z hasłem przewodnim „ Nie Hejtuję- Reaguję”.

Ostatniego dnia wszyscy uczniowie oraz pracownicy placówki otrzymali okolicznościowe naklejki przypominające o międzynarodowej akcji edukacyjnej, następnie odbył się Apel podsumowujący wszystkie podejmowane inicjatywy, podczas którego podsumowano konkurs plastyczny kierowany do wszystkich uczniów i wychowanków naszego Ośrodka. Specjalnie powołana komisja wyłoniła laureatów: I miejsce zajęła uczennica Ewa Jaskółowska – praca została wykonana pod kierunkiem Pani Grażyny Cienkowskiej, II miejsce zajęła uczennica Anna Kaniewska – praca została wykonana pod kierunkiem Pani Izabeli Rolińskiej, III miejsce zajął uczeń Szymon Urbaniak – praca została wykonana pod kierunkiem Pani Żanety Kołodziejskiej. Wyróżniono dwie prace: Piotra Pytki oraz Elżbiety Karwowskiej. Wszystkim laureatom jeszcze raz gratulujemy.

Na zakończenie każdej klasie za aktywny udział i zaangażowanie w cały projekt zostały wręczone od organizatorów podziękowania oraz słodkie niespodzianki (za odnalezienie znaczków z logo DBI ukrytych w poszczególnych klasach podczas integracyjnej gry klasowej).

Podczas obchodów DBI chcieliśmy zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Chcieliśmy szczególnie podkreślić potencjał Internetu, który uczniowie mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami jak również, jako formę twórczej rozrywki.

Zespół ds. bezpieczeństwa cyfrowego