Uczę się być dobrym w rodzinie i w szkole

Data: 2024-06-06 • Kategoria: Ogólne informacje

W ramach projektu edukacyjno-czytelniczego pt. „Uczę się być dobrym w rodzinie i w szkole” wychowankowie SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku wzięli udział w konkursie fotograficznym pod hasłem „Dobro moimi oczami” zainicjowanego przez Dorotę Karkowską nauczyciela biblioteki Pedagogicznej w Pułtusku filia w Ciechanowie. Podjęte czynności w ramach projektu miały na celu aktywowanie wychowanków do podejmowania działań ukierunkowanych na czynienie dobra na rzecz członków swojej rodziny i środowiska szkolnego. Uczestnicy prezentowali postawę szacunku i przywiązania do bliskich osób, okazywali dobroć i życzliwość w stosunku do kolegów i koleżanek. Wykonane drzewo genealogiczne pozwoliło odkryć tajemnice ich rodzin. Projekt pozwolił promować wartości rodziny jako naturalnego środowiska wychowawczego. Wychowankowie wykonali kolaże zdjęć obrazujące własne działania w czynieniu dobra. Wśród nagrodzonych I miejsce zajęła Weronika Dobrzyńska kolaż pod kierunkiem p. A. Ciuśniak, pozostali wychowankowie: Anna Kaniewska kolaż pod kierunkiem p. A. Rutkowskiej, Oliwia Kisiel kolaż pod kierunkiem p. G. Pieńkosz, Karol Kaczyński kolaż pod kierunkiem p. E Nowalińskiej otrzymali wyróżnienia.