Uroczysta Msza Święta

Data: 2024-05-29 • Kategoria: Ogólne informacje

Uroczysta Msza Święta

Dnia 29 maja 2024 r. w Bazylice Kolegiackiej w Pułtusku odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Patrona oraz całej społeczności SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Mszę Świętą sprawowali ks. Infułat Wiesław Kosek oraz ks. Kanonik Jarosław Arbat. Zgodnie z tradycją kilkoro uczniów naszej placówki przystąpiło do Pierwszej Komunii Świętej. Dwóch uczniów otrzymało Dary Ducha Świętego. Było to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla samych uczniów, ich rodziców i najbliższych, ale także dla całej społeczności placówki.

Licznie zgromadzeni na Mszy Świętej gorliwie prosili o potrzebne łaski od Boga i wstawiennictwo Matki Bożej. Wszyscy obecni zostali umocnieni Słowem i Ciałem Chrystusa, aby dawać piękne świadectwo życia i miłości Boga każdego dnia.

Nauczyciele religii w SOSW im A. Karłowicz w Pułtusku