Wartości we współczesnej rodzinie

Data: 2022-05-11 • Kategoria: Ogólne informacje

,,Wartości we współczesnej rodzinie” – to hasło przewodnie spotkania edukacyjnego dla wychowanków Ośrodka, które odbyło się w naszej placówce dnia 11.05.2022r. Spotkanie to, w warsztatowej formie, przeprowadziła p. Bożena – nauczyciel wychowania do życia w rodzinie, z udziałem rodziców wychowanków. Wychowankowie, poprzez udział w różnych formach aktywności, poszerzali wiedzę o roli rodziny w życiu każdego człowieka w kontekście poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa opartego na wartościach rodzinnych. Punktem wyjścia było ułożenie przez wychowanków schematu skojarzeń do słowa ,,Rodzina” i rozwiązanie zagadek poświęconych stopniom pokrewieństwa w rodzinie. Następnie, podczas czytania przez p. Bożenę wiersza o rodzinie, uczestnicy zajęć wcielali się w role poszczególnych członków rodziny, ilustrując przy tym treść utworu literackiego. Ciekawym zadaniem było utworzenie ,,pociągu wartości rodzinnych” składającego się z kolorowych wagoników zawierających określenia charakterystyczne dla relacji panujących w rodzinie (m.in. miłość, bezpieczeństwo, radość, zaufanie, wspólne spędzanie czasu itp.). Kolejnym zadaniem było rozwiązanie multimedialnego quizu związanego z tematyką zajęć. Wartości rodzinne zostały przedstawione również w praktyczny sposób w formie scenki dramowej opowiadającej o pomaganiu rodzicom przez dzieci. W dowód wdzięczności za wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie ciekawych i wartościowych zajęć zaproszeni goście otrzymali pisemne podziękowania od organizatorów spotkania, a od wychowanków Ośrodka wiosenne kwiaty. Pamiętajmy, że rodzina oparta na wartościach staje się siłą człowieka i całego narodu.

Organizatorzy: Agnieszka Ciuśniak, Grażyna Pieńkosz, Renata Kasińska, Monika Górska