Z kulturą „nam” do twarzy

Data: 2020-11-17 • Kategoria:

Z kulturą „nam” do twarzy????

Grupa uczniów z klas Ic, IIa, IIc, IIIa oraz IIIb Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku, w bieżącym roku szkolnym włączyła się do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym "Z kulturą mi do twarzy". Głównym celem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat wartości oraz promowanie kultury. Na cyklicznych spotkaniach uczniowie realizują wybrane zadania z III-ech modułów.

Na pierwszym spotkaniu pod hasłem „W magicznym świecie dźwięków” uczniowie przenieśli się w świat muzyki. Poznali nieznane im instrumenty oraz przypomnieli sobie nazwytych wcześniej poznanych. Zwracali uwagę na wygląd poszczególnych instrumentóworaz na wydawane przez nie dźwięki. Podsumowaniem spotkania byłkrótki koncert jedyny w swoim rodzaju.

Na kolejnym spotkaniu zorganizowanym w celu realizacji zadań z projektu wykonane zostały stroiki na cmentarz. Przy użyciu elementów zieleni, sztucznych kwiatów i dodatków powstały barwne stroiki. Zadaniu pt. „Dzień wspomnień i zadumy” towarzyszyła pogadanka na temat zachowania na cmentarzu oraz zwyczaju zapalania zniczy na grobach bliskich i w miejscach pamięci. Z uwagi na obowiązujące obostrzenia wykonane stroiki zostały dostarczone na pobliski cmentarz przez nauczyciela.

„W Galerii Sztuki” pod takim hasłem zorganizowane zostało trzecie spotkanie zaangażowanych uczniów i nauczycieli. Zgodnie z wytycznymi regulaminu projektu przygotowana została w jednej z klas wystawa prac wykonanych przez naszych uczniów. Prace cechowała mnogość technik plastycznych i różnorodność materiałów użytych do ich wykonania. Uczniowie chętnie zapraszali swoich kolegów i koleżanki do obejrzenia wystawy, dzieląc się z nimi swoimi spostrzeżeniami, opiniami, znajomością danych technik.

Kolejne zadanie pt. „Mistrzowie pędzla” polegało na wykonaniu reprodukcji sławnych malarzy. Uczniowie zapoznali się z dziełami Leonarda da Vici. Uważnie oglądali obrazy: „Dama z Łasiczką” i „Mona Lisa”, wychwytując szczegóły. Następnie próbowali samodzielnie stworzyć ich reprodukcje. Powstały wierne kopie obrazów????

Nauczyciele

Kamila Krzepicka

Ewelina Chrzanowska

Anna Matusiak

Żaneta Tkaczyk

Monika Kołodziejczyk