„Robimy zakupy”- scenki dramowe

Data: 2021-05-13 • Kategoria: Ogólne informacje

Zakupy, to nie nieodłączny element naszego życia. W dniu 13.05.2021r. wychowanki grupy V uczestniczyły w zajęciach wychowawczych dotyczących planowania zakupów i gospodarowania pieniędzmi. Wprowadzeniem do tematu zajęć była szyfrowanka obrazkowo - literowa z hasłem "Zakupy". Następnie uczestnicy zajęć przyporządkowywali wybrane produkty do rodzaju sklepu wykazując się przy tym dużą wiedzą. Kolejnym zadaniem było wyszukiwanie przy użyciu TIK wskazanego przepisu kulinarnego i sporządzenie listy niezbędnych produktów. Po otrzymaniu papierowych banknotów i monet dziewczęta wcieliły się w przydzielone role "sprzedawca - klient", pamiętając o zachowaniu zasad kulturalnego zachowania się w sklepie oraz zasad reżimu sanitarnego. Wychowanki z dużym zaangażowaniem brały udział w zajęciach, poznały zawód oraz specyfikę pracy kasjera, nabyły umiejętności planowania zakupów i dokonywania prostych obliczeń matematycznych z wykorzystaniem pieniędzy. Zdobytą wiedzę i umiejętności z pewnością wykorzystają w życiu codziennym.

Agnieszka Ciuśniak