Apel

Data: 2019-05-16 • Kategoria: Ogólne informacje

W dniu 16.05.2019 r. odbył się apel szkolny w ramach obchodów Dnia Patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku. Podczas spotkania wręczono dyplomy i słodkie upominki za udział w konkursie plastycznym pod hasłem „Mój wymarzony dom”. Oficjalne ogłoszenie laureatów konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 24 maja 2019 roku podczas Obchodów Dnia Patrona Ośrodka.
Wszystkie prace będą wyeksponowane jako element dekoracyjny podczas uroczystości. Aktualnie zachęcamy do ich podziwiania na stronie internetowej Ośrodka. Uczniowie włożyli dużo wysiłku i serca w swoje dzieła. Wykazali się ogromną pomysłowością, kreatywnością i wyobraźnią. Dziękujemy wszystkim uczniom i opiekunom artystycznym za zaangażowanie i udział w konkursie.
Konkurs miał na celu:
- przedstawienie oczami dzieci i młodzieży wizji swojego wymarzonego domu,
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży,
- promocja Ośrodka.
Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów i wychowanków Ośrodka. Przebiegał w dwóch etapach:
- w I etapie jury wyłoniło 20 prac spośród 40, które zostały złożone do organizatorów,
- II etap przebiegał drogą Internetową w formie plebiscytu. Każdy mógł oddać głos na wybraną przez siebie pracę plastyczną. Dziękujemy pani Oldze Sepełowskiej za pomoc w przeprowadzeniu interaktywnego głosowania na prace, konkurs w tej formie odbył się po raz pierwszy.

Organizatorzy:
Barbara Perkowska
Anna Kuczyńska
Ewa Ciok
Ewa Kieszek
Grażyna Cienkowska
Monika Kołodziejczyk
Joanna Kowalczyk