Praktyki wspomagane realizowane w ramach przysposobienia do pracy w Bibliotece Pedagogicznej

Data: 2019-02-25 • Kategoria: Ogólne informacje

W dniu 25 lutego uczniowie oddziału klas: klasy I i III d Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w zajęciach praktyk wspomaganych w Bibliotece i Pedagogicznej w Pułtusku, których celem jest przygotowanie uczniów do wchodzenia w dorosłe życie, w tym zatrudniania wspomaganego lub innej formy zatrudniania albo efektownego funkcjonowania w dziennych placówkach dla osób dorosłych. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną, by mogły dokonywać w przyszłości najbardziej trafnych wyborów, muszą poznać jak najwięcej miejsc pracy oraz różnych czynności związanych z określonym zawodem lub przyszłą formą zatrudnienia na wymarzonym stanowisku pracy.
Aby osiągnąć zaplanowane cele kształcenia i wychowania w opracowanym programie przysposobienia do pracy, „praktykanci” obejrzeli kilka filmów edukacyjnych, z zakresu doradztwa zawodowego, by przed wyborem profesji zdobyć podstawową wiedzę i zorientować się czy w danym zawodzie będą mogli pracować z racji swoich ograniczeń. Następnie z dużym zaangażowaniem przystąpili do wykonywania zadań związanych z pracą biurową. Poznali podstawowe programy użytkowe Microsoft oraz korzystanie z Internetu. Obsługiwali takie urządzenia jak drukarka, niszczarka i laminarka. Z chęcią wykonywali każde zadanie, gdyż wiedzą, że zdobyte umiejętności będą im bardzo przydatne w przyszłości.
Zajęcia tego typu pokazują uczniom, że mają oni możliwość zatrudnienia w przyszłości na otwartym lub chronionym rynku pracy, mogą rozwijać swój potencjał i swoje mocne strony – także na otwartym rynku pracy. O dużym zainteresowaniu uczniów taką formą zajęć, świadczy zaangażowanie uczniów w wykonywanie zleconych zadań przez ewentualnego przyszłego pracodawcę, a w tym przypadku przez pracownika biblioteki panią Dorotę Karkowską.

Nauczyciel przysposobienia do pracy
Mariola Żebrowska