Spotkanie wychowanków SOSW w Pułtusku ze szkolnym koordynatorem ds. bezpieczeństwa.

Data: 2019-09-25 • Kategoria: Ogólne informacje

Dnia 25.09.2019r. Dbając o bezpieczeństwo wychowanków SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku w ramach działań wynikających z planu wychowawczego Ośrodka, odbyło się spotkanie profilaktyczne ze szkolnym koordynatorem ds. bezpieczeństwa.

Celem spotkania było kształtowanie odpowiednich nawyków związanych z bezpieczeństwem i wyposażenie dzieci w wiedzę z tego zakresu.

Koordynator poprzez rozmowę tematyczną i prezentację multimedialną a także projekcję filmów edukacyjnych, przypomniał dzieciom następujące treści dotyczące bezpieczeństwa:

- drogi ewakuacyjne i zasady zachowania się podczas ewakuacji z budynku Ośrodka,

- numery alarmowe oraz zasadę powiadamiania służb ratunkowych o nagłym zdarzeniu,

- uczestnictwo w ruchu drogowym w charakterze pieszego, użytkownika hulajnogi, roweru, rolek, ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność noszenia elementów odblaskowych po zmierzchu w myśl zasady: „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” w świetle filmu „Bezpieczna droga do szkoły”.

- zasada ograniczonego zaufanie do osób nieznajomych.

Na zakończenie spotkania wychowankowie wzięli udział w quizie na temat ruchu drogowego. Zadawane podopiecznym pytania nie sprawiły większych trudności.

Wniosek z powyższych działań: podopieczni znają zasady bezpieczeństwa.