BOHATERON W NASZEJ SZKOLE 2023

Data: 2023-11-17 • Kategoria: Ogólne informacje

Kolejny już rok nasza placówka bierze udział w projekcie Muzeum Powstania warszawskiego, dotyczącym krzewienia pamięci o powstańcach warszawskich.

W dniu dzisiejszym uczniowie poznawali losy 8 letniego Leona, mieszkańca Warszawy z opowiadania Elizy Piotrowskiej „Jak zostałem bohaterem ”. Chłopiec dzięki opowieściom przyszywanej babci Anastazji oraz przyjaźni z rówieśnikiem Helmerem z Angoli poznaje uniwersalne znaczenie takich pojęć jak ojczyzna i bohaterstwo. Wykazuje się również czujnością i odwagą, gdy z pomocą policjantów udaje mu się złapać osiedlowego złodziejaszka, co sprawia, że 11 listopada staje się jego ulubionym dniem w roku – dniem prawdziwego bohaterstwa!

Za pośrednictwem obrazowego i humorystycznego języka uczniowie dowiedzieli się, że można zostać bohaterem, nawet, gdy nie ma wojny i jest się dzieckiem.

Całość przedsięwzięcia została sfinalizowana poprzez przygotowanie spersonalizowanych elektronicznych kartek z życzeniami, które popłynęły do powstańców.

#dumnizpowstancow, #BohaterOn

Zespółds. Kształcenia postaw patriotycznych