Październik miesiącem Cyberbezpieczeństwa

Data: 2017-10-30 • Kategoria: Ogólne informacje

Już po raz piąty w Europie organizowana jest w październiku kampania mająca na celu podniesienie poziomu świadomości dotyczącej zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Celem Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa jest zarówno popularyzacja wiedzy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, jak i promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii IT wśród szerokiej grupy użytkowników: w domu, w pracy, w szkole, na uczelni - co jest jednym z priorytetów europejskiej Strategii Cyber Bezpieczeństwa.

W ramach działań profilaktycznych nasza placówka aktywnie przyłączyła się do kampanii. Uczniowie szkoły uczestniczyli w różnych inicjatywach mających na celu podniesienie świadomości bezpieczeństwa. Poruszaliśmy między innymi kwestie związane z bezpiecznym korzystaniem z sieci WiFi, zabezpieczaniem przed utratą danych, czy bezpiecznym korzystaniem z portali społecznościowych.

Młodzież oglądała filmy edukacyjne z serii „Plik i Folder odkrywcy Internetu”, poruszające problemy: nadmiernego korzystania z sieci i komputera, nadużywania gier komputerowych, cyberprzemocy. Zaprezentowane w filmach scenki uczą krytycznego podejścia do informacji znalezionych w Internecie oraz pokazują możliwości, jakie dają nowe technologie w wyrażaniu siebie.

Ponadto uczniowie rozwiązywali quizy przygotowane przez portal akademii NASK, uzyskując na koniec imienne dyplomy oraz wykonali gazetkę przestrzegającą przed niebezpieczeństwami kryjącymi się w sieci.

Zajęcia przygotowały i przeprowadziły Olga Sepełowska i Marta Tetwejer.