XVI Mazowiecki Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych

Data: 2022-10-20 • Kategoria: Ogólne informacje

Dnia 20 października 2022r. w Kozienicach odbył się XVI Mazowiecki Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych, w którym uczestniczyła sześcioosobowa grupa zawodników ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku: Jan Chuma, Sandra Kęszczyk, Tatiana Kęszczyk, Natalia Kęszczyk, Mateusz Magerowski i Anna Ziółkowska.

Organizatorami turnieju byli:

 • Komitet Regionalny Olimpiady Specjalne Mazowieckie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Opactwie
 • Klub Olimpiad Specjalnych „Szarotka” .

Cele imprezy to:

1. Popularyzacja aktywności ruchowej wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 1. Stworzenie możliwości zawodnikom zaprezentowania swoich umiejętności sportowych.
 2. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.

W turnieju badmintona uczestniczyło ok.80 zawodników, czyli młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz trenerzy/wolontariusze czuwający nad sprawnym przebiegiem zawodów.

Podczas turnieju nasi zawodnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz wysokimi umiejętnościami gry w badmintona, co przyczyniło się do zdobycia aż sześciu medali, w tym czterech złotych. Wyniki przedstawiają się następująco:

   1. Jan Chuma – medal złoty
   2. Sandra Kęszczyk – medal złoty
   3. Tatiana Kęszczyk – medal srebrny
   4. Natalia Kęszczyk – medal złoty
   5. Mateusz Magerowski – medal złoty
   6. Anna Ziółkowska – medal srebrny

Gratulujemy naszym zawodnikom odniesionych sukcesów sportowych!

Opiekun:

Anna Kuczyńska