Dzień Nowych Technologii w Edukacji

Data: 2018-03-21 • Kategoria: Ogólne informacje

21 marca 2018 r. z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej został ogłoszony Ogólnopolskim Dniem Nowych Technologii w Edukacji. Tego dnia młodzież z SOSW im. Anny Karłowicz w Pułtusku uczestniczyła w szeregu spotkań poświęconych nowym technologiom.

Uczniowie rozpoczęli dzień od warsztatów z kodowania Ozobotów „Witamy wiosnę” zakodowując wiosenne tulipany. Za pomocą kolorowych kodów programowali różne zadania, które wykonywał robot. Następnie odbyły się warsztaty wykorzystania e-learningowej platformy edukacyjnej Learning Apps, jako narzędzia wspomagającego proces edukacyjny. Uczniowie rozwiązywali testy „Wady i zalety Internetu” „Zakupy w sieci” czy „Dobre i złe zachowania w Internecie.” W przerwach wszyscy chętni zmagali się z kodowaniem offlinowym - kubeczki były górą.

Potem przyszedł czas na lekcje z wykorzystaniem tabletów „Z(a)maluj sobie kod!”, łączyły w sobie cyfrową aktywność z aktywnością analogową z nutą artystycznej. Cała magia polegała na tym, że aby prawidłowo odczytać zakodowaną treść należało zamalować odpowiednie puste pola a następnie zeskanować uzupełniony kod za pomocą aplikacji QR.

Ostatnie warsztaty to tworzenie rzeczywistości rozszerzonej za pomocą aplikacji Quiver 3D czyli magia na wyciągniecie ręki. Prawdziwa zabawa zaczęła się dopiero w momencie uruchomienia aplikacji na urządzeniu mobilnym. Obrazy zaczynały żyć swoim magicznym życiem, zamieniały się w interaktywne gry edukacyjne. Dzięki Technologii AR, czyli rozszerzonej rzeczywistości model z rysunku zmieniał się w trójwymiarowy obiekt, który nie tylko posiadał barwy użytych przez uczniów kredek, ale także potrafił się animować. To rozwiązanie, umożliwia połączenie w czasie rzeczywistym prawdziwego, realnego świata, z generowanym cyfrowo obrazem.

Dzięki nowym technologiom, a zwłaszcza tym mobilnym nauka jest dużo łatwiejsza i można niekiedy potraktować ją, jako formę zabawy.

Nowoczesne narzędzia IT dla edukacji dają uczniom możliwość korzystania z aplikacji uczących matematyki, nauk przyrodniczych czy logicznego myślenia. Taka forma zajęć to duże urozmaicenie i atrakcyjny sposób nauki. Praca z urządzeniami nowej generacji informatycznej uczy cierpliwości, pomaga ćwiczyć koncentrację, spostrzegawczość oraz pobudza wyobraźnię.

Zajęcia prowadziły:

Olga Sepełowska

Wiesława Wiśniewska

Marta Tetwejer