Dyrekcja i kadra pedagogiczna

Dyrektor SOSW – mgr Aldona Iniarska,

Wicedyrektor SOSW – mgr Joanna Kaczmarczyk

Wicedyrektor SOSW - mgr Rafał Wiśniewski

Kierownik SOSW – mgr Wiesław Cienkowski

telefon kontaktowy: sekretariat (23) 692 03 75 czynny w godz. 8 – 16 (od poniedziałku do piątku)

Kadrę pedagogiczną Ośrodka stanowi zespół oligofrenopedagogów, wśród których znajdują się:

  • nauczyciele zatrudnieni w poszczególnych typach szkół,
  • wychowawcy grup wychowawczych,
  • specjaliści prowadzący zajęcia specjalistyczne,
  • psycholog szkolny.

Kompetentna kadra pedagogiczna posiadająca odpowiednie przygotowanie (kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe wymagane do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz kwalifikacje do nauczania przedmiotów szkolnych) w dużej mierze decyduje o wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych przez Ośrodek.

W trosce o ciągłe podnoszenie efektywności procesu nauczania i wychowania twórcza kadra nauczycielska ustawicznie dokształca się i doskonali, aby swoją pracą pedagogiczną umożliwiać uczniom i wychowankom uzyskiwanie odpowiedniego kontekstu poznawczego wciąż zmieniającego się świata. Swoją pracę traktują jako misję, bardzo leży im na sercu dobro niepełnosprawnych dzieci oraz ich rodzin.

Oprócz kadry pedagogicznej, w pełną realizację statutowych zadań Ośrodka zaangażowani są wszyscy pracownicy placówki.