XVII Mazowiecki Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych

Data: 2023-10-18 • Kategoria: Ogólne informacje

Dnia 18 października 2023r. w Hali Sportowej Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu odbył się XVII Mazowiecki Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych, w którym uczestniczyła sześcioosobowa grupa zawodników ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. A. Karłowicz w Pułtusku: Sandra Kęszczyk, Natalia Kęszczyk, Mateusz Magerowski, Daria Ordak, Szymon Adamczewski i Sebastian Prusinowski.

Organizatorami turnieju byli:

 • Komitet Regionalny Olimpiady Specjalne Mazowieckie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kozienicach
 • Klub Olimpiad Specjalnych „Szarotka” .

Cele imprezy to:

1. Popularyzacja aktywności ruchowej wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 1. Stworzenie możliwości zawodnikom zaprezentowania swoich umiejętności sportowych.
 2. Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym.

W turnieju badmintona uczestniczyło ok.60 zawodników, czyli młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz trenerzy/wolontariusze czuwający nad sprawnym przebiegiem zawodów.

Podczas turnieju nasi zawodnicy wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz wysokimi umiejętnościami gry w badmintona, co przyczyniło się do zdobycia aż pięciu medali, w tym trzech srebrnych i dwa brązowe. Wyniki przedstawiają się następująco:

   1. Sandra Kęszczyk – medal srebrny
   2. Natalia Kęszczyk – medal srebrny
   3. Mateusz Magerowski – medal srebrny
   4. Sebastian Prusinowski – medal brązowy
   5. Szymon Adamczewski – medal brązowy

Jesteśmy dumni i gratulujemy naszym zawodnikom odniesionych sukcesów sportowych!

Opiekunowie:

Anna Kuczyńska, Agnieszka Franczak