Projekt OSEhero edycja 2022/2023 - bezpieczniej w cyfrowym świecie

Data: 2022-10-05 • Kategoria: Ogólne informacje

Cyfrowy świat z jednej strony ułatwia nam naukę, pracę, kontakt z bliskimi, ale z drugiej może nieść za sobą pewne zagrożenia. Młodzi ludzie, uczniowie, którzy w sieci spędzają coraz więcej czasu, są grupą szczególnie na nie narażoną. Świadomość zagrożeń oraz znajomość sposobów zapobiegania im są kluczowe dla bezpieczeństwa najmłodszych.

Dlatego zaangażowaliśmy się do OSEhero – grupy zaangażowanych nauczycieli, którzy we współpracy z ekspertami OSE przekazują wiedzę o bezpieczeństwie w Internecie uczniom, pedagogom oraz rodzicom. Organizatorem i wykonawcą projektu OSEhero jest NASK-PIB.

W ramach projektu:

  1. Mamy dostęp do wiedzy i narzędzi (materiałów edukacyjnych) przygotowanych przez ekspertów.
  2. Będziemy upowszechniać w szkole materiały edukacyjne dotyczące cyberbezpieczeństwa przygotowane przez ekspertów OSE.
  3. Zrealizujemy w szkole inicjatywy z zakresu cyberbezpieczeństwa.
  4. Weźmiemy udział w wydarzeniu zorganizowanym dla uczestników w ramach projektu OSEhero.

Projekt OSEhero ma na celu zwiększenie świadomości dotyczącej cyberzagrożeń w szkołach oraz doskonalenie umiejętność bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie, nauczyciele i rodzice będą wiedzieli, jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci, jak im zapobiegać oraz gdzie szukać pomocy w przypadku zagrożenia. Udział w projekcie pozwoli nauczycielom i całej społeczności szkolnej wspierać pozytywne zachowania online oraz rozwijać kompetencje cyfrowe w procesie nauczania, w tym umiejętność krytycznego myślenia i refleksyjnego wykorzystywania zasobów znajdujących się w internecie.

Olga Sepełowska