XI OGÓLNOPOLSKIE LETNIE IGRZYSKA

Data: 2018-10-25 • Kategoria:

XI OGÓLNOPOLSKIE LETNIE IGRZYSKA

OLIMPIAD SPECJALNYCH

Katowice/Chorzów/Mikołów 2018

W dniach 09czerwca - 12 czerwca odbyły się XI Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w następujących miejscowościach: Katowice, Chorzów, Mikołów.

W wyniku losowania, które odbyło się 28 lutego 2018r. w siedzibie Oddziału Regionalnego w Warszawie jedna z naszych zawodniczek tj. Natalia Sitkiewicz zakwalifikowała się do udziału w Igrzyskach Letnich OS i wzięła udział w Turnieju Tenisa Stołowego.

W naszym klubie ISKRA działającym przy SOSW im. A. Karłowicz w Pułtusku uczestniczy w zajęciach treningowych tenisa stołowego pod opieką Pani Martyny Kozłowskiej.

Cele tej imprezy sportowej były następujące:

  1. Popularyzacja sportu wśród z niepełnosprawnością intelektualną.
  2. Rozpowszechnienie idei Olimpiad Specjalnych w kraju i integracja ze społeczeństwem.
  3. Podsumowanie efektów uzyskanych w czasie treningów sportowych u osób z niepełnosprawnością intelektualną, w Olimpiadach Specjalnych.
  4. Wytypowanie reprezentacji Olimpiad Specjalnych Polska na XV Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi w 2019roku.

Podczas Igrzysk w letnich dyscyplinach sportowych udział wzięło 18 reprezentacji Oddziałów Regionalnych, tj. 1000 zawodników, 340 trenerów i opiekunów. Nasza zawodniczka wraz innymi zawodnikami reprezentowała Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Mazowieckie.

Miejscem zawodów Tenisa Stołowego była Hala sportowa Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Podczas turnieju, w swojej grupie sprawnościowej, Natalia rozegrała wiele gier pojedynczych, które w efekcie przyniosły jej 4 miejsce w grze pojedynczej Tenisa Stołowego podczas XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych- 2018.

Gorąco gratulujemy naszej Natalii tak wysokiego miejsca w zawodach ogólnopolskich i życzymy dalszych sukcesów sportowych.

Opiekunowie klubu ISKRA