Data: • Kategoria:

UWAGA UCZNIOWIE

  • W trakcie lekcji i zajęć prowadzonych na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
  • Uczeń/wychowanek, który używa tych urządzeń i nie reaguje na uwagi nauczyciela, musi liczyć się z koniecznością oddania sprzętu nauczycielowi, który przekazuje go w depozyt dyrekcji placówki.
  • Uczeń/wychowanek może odzyskać telefon dopiero po zakończeniu zajęć w danym dniu lub po zgłoszeniu się do Ośrodka z rodzicem/opiekunem prawnym.
  • Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty osobiste przynoszone przez uczniów/wychowanków do Ośrodka, w tym telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne.
  • Za niszczenie mienia Ośrodka, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia/wychowanka ponoszą odpowiedzialność materialną.
  • Uczniom/wychowankom nie wolno przynosić do Ośrodka przedmiotów uznawanych powszechnie za niebezpieczne.