Uroczystości i imprezy szkolne

Data: 2019-11-13 • Kategoria: Uroczystości, imprezy szkolne

Imprezy i uroczystości szkolne są integralnym i stałym elementem wyznaczającym rytm życia społeczności naszego Ośrodka. Upowszechniają one lokalny i narodowy dorobek kulturowy oraz naukowy, dostarczają bodźców emocjonalnych, są źródłem doznań estetycznych, sprzyjają aktywności uczniów i wychowanków, kształtują ich poglądy i przekonania, postawy twórcze i odtwórcze.

Imprezy i uroczystości szkolne mają do spełnienia wiele ważnych funkcji wychowawczych. Przede wszystkim służą kształtowaniu wrażliwości uczniów i wychowanków na piękno otaczającego świata i twórczość człowieka oraz zaspokajają potrzebę wypowiadania własnych przeżyć w różnych formach ekspresji. Podopieczni Ośrodka w naturalny sposób przyswajają zasady kultury osobistej wyrażającej się w języku, ubiorze i zachowaniu. Podczas wspólnego przygotowywania imprez i uroczystości szkolnych wśród twórców panuje poczucie solidarności i współodpowiedzialności za powodzenie planowanego przedsięwzięcia. Ponieważ wszyscy są jednakowo zaangażowani, a każdy uczeń ma okazję do działania (na miarę swoich możliwości), unika się niezdrowego współzawodnictwa zastępując je przeżyciami scalającymi zespół i kształtującymi takie cechy osobowości jak: kreatywność i inicjatywność, motywacja do działania, wiara we własne możliwości, rzetelność oraz konsekwencja w dążeniu do celu.

W Ośrodku cyklicznie organizujemy wiele imprez i uroczystości szkolnych stanowiących okazję do prezentacji artystycznej naszych uczniów i wychowanków przed publicznością oraz do integracji ze społecznością lokalną.

Każdy rok szkolny witamy i zegnamy uroczystą akademią, świętujemy Dzień Edukacji Narodowej, czcimy pamięć Patrona Ośrodka oraz Wielkiego Papieża Polaka Jana Pawła II. Pamiętamy również o ważnych rocznicach państwowych, tj. 11 Listopada Narodowe Święto Niepodległości oraz Święto Narodowe 3 Maja. Pielęgnujemy polskie tradycje obchodzenia świąt kościelnych organizując Jasełka połączone ze Spotkaniem z Mikołajem oraz Spotkanie Wielkanocne połączone z Misterium Męki Pańskiej. Z dużą dozą humoru podchodzimy do kultywowania rodzimych zwyczajów ludowych podczas takich imprez jak: Andrzejki, Powitanie Wiosny i Bal Karnawałowy. Corocznie umożliwiamy również naszym podopiecznym zaprezentowanie swoich umiejętności sportowych. W tym celu organizujemy Międzypowiatowy Mityng Lekkoatletyczny Osób Niepełnosprawnych oraz Szkolny Dzień Sportu połączony z Dniem Dziecka. Ponadto w Ośrodku odbywają się różnego rodzaju apele i spotkania integracyjne.

Imprezy i uroczystości skupiają całą społeczność Ośrodka, często bywają na nich również zaproszeni goście. Wymienione wydarzenia z życia naszej placówki zostają udokumentowane w formie zapisów w Kronice szkolnej wraz ze zdjęciami oraz w formie zapisu cyfrowego. Materiały te dostępne są dla uczniów, wychowanków, ich rodziców oraz pozostałych pracowników SOSW.

Najnowsze wydarzenia z kalendarza imprez i uroczystości Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Anny Karłowicz w Pułtusku