Laboratorium Bezpiecznego Internetu T-Mobile

Data: 2017-11-16 • Kategoria: Ogólne informacje

W dniu 16 listopada 2017r. uczniowie naszej placówki uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez trenera pana Michała Łabę w ramach projektu „Laboratorium Bezpiecznego Internetu T-Mobile”, zorganizowanych przez T-Mobile oraz Fundację Digital University pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji.

Internet jest to ogromne źródło wiedzy, dzięki któremu można się uczyć, poszerzać swoje horyzonty czy dzielić pasje. Obowiązkiem nowoczesnej szkoły jest wykształcić w młodych ludziach pożądane postawy i nauczyć jak bezpiecznie z niego korzystać.

Zajęcia poprzez zabawę, w przystępny i atrakcyjny sposób miały na celu uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z aktywnością w sieci a w szczególności:

  • o zagrożeniu przechwytywania danych z komputera,
  • o możliwości monitorowania naszych ruchów w sieci,
  • o zagrożeniach, jakie niesie otwieranie podejrzanych plików,
  • o istotności tworzenia silnych haseł.

Podczas warsztatów uczniowie stworzyli sieć komputerów połączonych poprzez WiFi (router) z komputerem prowadzącego. Komputery połączone w sieci domowej umożliwiły przeglądanie plików wszystkich komputerów z poziomu każdego innego komputera. Dodatkowo prowadzący uruchomił zdalny pulpit, dzięki czemu podpatrywał ekrany poszczególnych komputerów i dokonywał zmian w plikach graficznych uczniów.

W drugiej części warsztatów pan Michał wyjaśnił zagrożenia nierozsądnego korzystania z mediów społecznościowych. Przestrzegał przed otwieraniem podejrzanych linków, wiadomości. Na koniec edukator podsumował ćwiczenia w formie krótkiego testu.

Każdy uczestników warsztatów otrzymał atrakcyjne upominki z emblematem T-Mobile (koszulkę oraz worek szkolny).


Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za bardzo interesujące warsztaty.

Cyfrowobezpieczni